Czym jest outsourcing rekrutacji?

Rekrutacja jest jednym z kluczowych elementów zarządzania zasobami ludzkimi, dlatego każda firma powinna kłaść na nią nacisk i starać się jak najlepiej wykonywać wszystkie jej procedury.

Niestety wiąże się to z kosztami – specjalizujący się w tym zakresie eksperci oraz potrzebna im biurowa infrastruktura, w tym niezbędne do pracy narzędzia, wymagają ogromnych nakładów finansowych. Z tego względu wielu przedsiębiorców rezygnuje z inwestycji w wewnętrzne działy rekrutacyjne i zamiast tego wybiera outsourcing rekrutacji.

Na czym polega outsourcing rekrutacji?

Outsourcing rekrutacji oznacza korzystanie z usług rekrutacyjnych oferowanych przez specjalizujące się w tym niezależne firmy, czyli agencje HR. W praktyce wygląda to tak, że firma zgłasza się do agencji HR z prośbą o wsparcie w procesach rekrutacyjnych, przedstawia swoje wymagania oraz oczekiwania i po ustaleniu wszystkich szczegółów podpisuje z nią umowę. W ramach tej umowy agencja HR, działając z ramienia firmy, samodzielnie opracowuje, a następnie konsekwentnie realizuje strategię poszukiwania i pozyskania nowego pracownika lub pracowników na określone stanowisko lub stanowiska, cały czas raportując o poczynionych postępach. Wspomniana strategia obejmuje nie tylko przygotowanie i rozesłanie ogłoszeń z ofertą pracy oraz selekcję nadesłanych przez kandydatów zgłoszeń, ale też diagnozę potrzeb personalnych firmy i dogłębne badania rynku. Poza tym agencji HR, jeśli tylko umieścimy stosowany zapis w umowie, możemy powierzyć także inne, pośrednio związane z rekrutacją działania, np. szkolenia nowych pracowników, ich integrację, aktywizację, okresowe ewaluacje oraz onboarding i outplacement.

Komu warto zlecić rekrutację?

Ponieważ agencja HR prowadzi działania w imieniu klienta i ma dostęp do wrażliwych danych jego firmy, musi być nie tylko kompetentna, ale też uczciwa i rzetelna. Przykładem takiego partnera jest Saleshr.pl, ogólnopolska agencja HR o doskonałej renomie, specjalizująca się w różnych rodzajach rekrutacji, w tym executive search, direct search i headhuntingu. Nie każda agencja HR jest warta zaufania, ale Sales HR należy do chlubnych wyjątków. Jeśli więc potrzebujesz wsparcia w procesach rekrutacyjnych, zgłoś się do nich.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sześć + 4 =